Verbouwen – kan dat vergunningsvrij?

Vergunningsvrij bouwen, het lijkt makkelijk. Maar is dat ook zo? Binnen de wet- en regelgeving bestaat de mogelijkheid om zonder vergunning aan- en uitbouwen aan een woning te realiseren. Vergunningsvrij betekent niet ‘regelvrij’. Plannen worden niet meer getoetst door gemeentes, maar moeten wel aan de regels van het bouwbesluit en de woningwet voldoen.

Hoe werkt vergunningsvrij?

Een bijbehorend bouwwerk (aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen, etc.) kun je alleen vergunningsvrij realiseren als het niet aan of bij een monument of een woning met beschermd stads- of dorpsgezicht is. Tevens moet het op de grond staan en maximaal een bouwlaag hoog zijn. En er zijn regels

Bouwen mag alleen op het achtererf, beginnend 1 meter achter de voorgevel. Deze loopt over de volle breedte van het kavel tot aan de erfgrens aan de achterzijde. Grenst de zijkant aan een openbaar gebeide dan is de achtererfgrens op die plek gelijk aan de zijgevel van de woning.

In een zone van 4 meter grenzend aan het hoofgebouw (zij- en achterkant) mag een bijbehorend bouwwerk worden geplaatst dat niet hoger is dan 0,3m boven de eerste verdiepingsvloer of een plat dak, maar niet hoger dan het hoofdgebouw. Buiten de zone van 4m mag je ook een bijbehorend bouwwerk plaatsen. Deze mogen geen verblijfsfunctie hebben en zijn aan bepaalde regels voor hoogte en oppervlak gebonden. Ook een aangrenzend bouwwerk heeft beperkingen in het oppervlak. Dit wordt o.a. bepaald door het oppervlak van het bebouwingsgebied. Hoe je dat vaststelt en welke regels er precies zijn, is na te lezen op de website van de Rijksoverheid. En de gemeente Den Haag maakte een helder filmpje over vergunningsvrij bouwen.

Overweeg ook bij vergunningsvrij bouwen een architect in te schakelen. Wij hebben veel ervaring met de regelgeving en kunnen hiervan een adviserende rol spelen. Heb je aan vraag of wil je meer weten? Neem contact met ons op.