Perspectief villa Pijnacker

Markante schoorsteen bepaalt het beeld

Aan de achterzijde is de markante schoorsteen sterk bepalen d voor de vormgeving