Over Ons

Architect2GO is een bureau met een zeer ruime kennis en jarenlange ervaring op het gebied van o.a. onderwijs en onderzoek, zorg, kantoren, woningbouw en interieurs. Door nauwe samenwerking met professionele en gerenommeerde  partijen kunnen wij een volledig takenpakket aanbieden waaronder ook haalbaarheidsonderzoeken, bouw-/kostenmanagement en constructieadviezen.

Een brede kennis en ervaring, samen met  een creatieve en kritische houding zorgen voor oplossingen die realistisch, efficiënt , esthetisch en ‘out of the box’ zijn.
Duurzaamheid, kostenbewustzijn, gebruik en gemak staan hierbij natuurlijk voorop. De architectuur van Architect2GO is  hedendaags, past in zijn omgeving, oog voor detail (esthetisch en technisch), innovatief maar niet experimenteel, comfortabel en mooi.
Architect2GO zoekt naar oplossingen die passen bij de opdrachtgever en/of gebruiker. Zij staan centraal in het ontwerpproces. Wij vinden het van groot belang nauw met hen samen te werken.

Particulier Opdrachtgeverschap

De afgelopen 10 jaar hebben wij veel opdrachten voor particulieren gedaan en beschouwen onszelf specialisten op het gebied van nieuwbouw, interieur en verbouw.
Iedere particuliere opdrachtgever is uniek en dit leidt iedere keer tot een ontwerp en realisatie van een uniek droomhuis. De opdrachtgever is leidend in proces van concept tot realisatie. Met tekeningen, 3D-modellen en lange gesprekken motiveren en inspireren wij de opdrachtgever om samen met ons het perfect passende ontwerp te maken. Ontwerpen gaat over het maken van keuzes. Onze taak is om de keuzes en hun consequenties inzichtelijk te maken, zodat we samen tot een goed eindresultaat komen.

Bouwbegeleiding

Een goed ontwerp alleen is geen garantie voor een goed gebouw.
Wanneer het ontwerp klaar is, start het proces van de realisatie. Een groot aantal praktische zaken speelt hierin een belangrijke rol. Natuurlijk gaat het om budget, technische mogelijkheden en haalbaarheid, maar ook de organisatie is een zeer belangrijke factor.
Het bouwproces is complex en kent veel elementen. Om de ambities en afspraken te handhaven vinden wij goed bouwmanagement onmisbaar.

Wilt u meer weten over ons bureau en onze werkwijze neem dan contact met ons op.